Риоя

Мӯҳтарам мизоҷон ва шарикони ҶСП ТАҚХ "ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ"!

Хуш омадед ба саҳифаи расмии Комплаен

Мутобиқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар Ташкилот вазифаи идоракунии хавфи комплаенс роҳандозӣ шудааст.

Комплеанс яке аз унсурҳои муҳими системаи идоракунии Ташкилот мебошад, ки ба ҳимояи манфиатҳои муштариён, шарикон ва саҳмдорон нигаронида шудааст, аз ҷумла маҷмӯи чораҳо оид ба назорати мутобиқати фаъолияти Ташкилот ба талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон, ҳуҷҷатҳои дохилии Ташкилот, ки тартиби пешниҳоди хизматрасониҳо ва амалиёт дар бозори молиявӣ, инчунин қонунгузории давлатҳои хориҷӣ, ки ба фаъолияти бонк таъсир мерасонанд, таъмин мекунанд.

ЗАО МДО «Сандук» выступает в качестве правопреемника ООО МДО «Рушди Ориён». ООО МДО «Рушди Ориён», которая была зарегистрирована государством на основании протокола участника под №01 от 10 июня 2014 года, в соответствии с решением учредителей под № 01 от 22.01.2022 год был преобразован в ЗАО МДО «Сандук».

X