...

ҶСП ТАҚХ “Сандуқ” ҳамчун вориси ҳуқуқии ҶДММ ТАҚХ “Рушди Ориён” фаъолият менамояд. ҶДММ ТАҚХ “Рушди Ориён”, ки дар асоси протоколи иштирокчи таҳти раками 01 аз 10-уми июни соли 2014 ба қайди давлати гирифташуда буд, тибқи қарори муассисон таҳти №01 аз санаи 22.01.2022 сол тариқи табдилдиҳи ба ҶСП ТАҚХ “Сандуқ”, табдил дода шудааст.

Ҳама ҳуқуқҳо ҳифз шудаанд © 2022

X
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.