ҶСП ТАҚХ “Сандуқ” ҳамчун вориси ҳуқуқии ҶДММ ТАҚХ “Рушди Ориён” фаъолият менамояд. ҶДММ ТАҚХ “Рушди Ориён”, ки дар асоси протоколи иштирокчи таҳти раками 01 аз 10-уми июни соли 2014 ба қайди давлати гирифташуда буд, тибқи қарори муассисон таҳти №01 аз санаи 22.01.2022 сол тариқи табдилдиҳи ба ҶСП ТАҚХ “Сандуқ”, табдил дода шудааст.

Ҳама ҳуқуқҳо ҳифз шудаанд © 2022

ЗАО МДО «Сандук» выступает в качестве правопреемника ООО МДО «Рушди Ориён». ООО МДО «Рушди Ориён», которая была зарегистрирована государством на основании протокола участника под №01 от 10 июня 2014 года, в соответствии с решением учредителей под № 01 от 22.01.2022 год был преобразован в ЗАО МДО «Сандук».

X